Thông tin tuyên truyền

Nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(14:03 | 02/08/2017)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân


1. Thời gian

a) Tiếp dân định kỳ vào thứ tư của tuần thứ hai và thứ tư của tuần thứ tư hàng tháng.

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Ngoài ra thực hiện tiếp công dân  đột xuất (khi công dân có nhu cầu) vào tất cả những ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật).

 -  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

 -  Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Thành phần Tiếp công dân

a) Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở, trường hợp vì lý do công tác đột xuất thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp thay vào ngày thứ tư của tuần thứ hai; Chánh thanh tra và công chức thanh tra vào thứ tư của tuần thứ tư hàng tháng.

b) Tiếp công dân đột xuất: Chánh thanh tra và công chức thanh tra.

3. Địa điểm Tiếp công dân

Thực hiện tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân, tầng 1, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.