Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 - Năm 2017

(15:48 | 11/08/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 14/8/2017

 

 

          Sáng:

 

- 09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên  dự họp Ban Tổ chức giải vô địch Judo miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm TDTT tỉnh

 

Chiều:

 

-  18h30’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự lễ công bố - đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Cam Bắc Tân Uyên" và "Bưởi Bắc Tân Uyên" do UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức (ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch, ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc TTXTDL cùng dự)

* Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên. (xe tài xế Quí)

 

Thứ Ba ngày 15/8/2017

 

 

Sáng:

 

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Phòng Quản lý Du lịch về tình hình những tháng còn lại của năm 2017

          * Địa điểm: Hội trường Sở (B).

          Chiều:

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Phòng Quản lý Di sản Văn hóa về tình hình những tháng còn lại của năm 2017

          * Địa điểm: Hội trường Sở (B).

 

Thứ Tư ngày 16/8/2017

 

 

          Sáng:

 

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017 (ông Hoàng Xuân Quang – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự)

          * Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương (Tầng 7, số 326 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

          -09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp thống nhất phương án xã hội hóa xây dựng Hồ bơi tại Trung tâm Văn hóa phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, Kế hoạch Tài chính cùng dự)

          * Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Chiều:

 

          - 14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Hội đồng Xét tuyển viên chức tỉnh

          * Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

          - 14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các Trung tâm VHTT TT huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương (Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 471/QĐ-SVHTTDL ngày 07/8/2017 cùng dự)

          * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Bảo tàng tỉnh về tình hình những tháng còn lại của năm 2017 (đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Phòng Tổ chức - Pháp chế cùng dự).

          * Địa điểm: Bảo tàng tỉnh

          - 18h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự bàn giao VĐV Bóng đá trẻ Trường Năng khiếu TDTT và Công ty cổ phần đào tạo Bóng đá trẻ Bình Dương (FPT) (Lãnh đạo Trường Năng khiếu TDTT cùng dự)

          * Địa điểm: Hội trường Trường Năng khiếu TDTT

 

Thứ Năm ngày 17/8/2017

 

 

          Sáng:

 

       - 10h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật bơi và kỹ thuật cứu đuối năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

 

          Chiều:

 

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp về việc xã hội hóa một số hạng mục đầu tư tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương (theo Thư mời của Liên đoàn Lao động tỉnh)

* Địa điểm: Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh (Tầng 11, Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

 

Thứ Sáu ngày 18/8/2017

 

          Sáng:

 

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự giải Khai mạc giải vô địch Judo miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh

Thứ Bảy ngày 19/8/2017

 

          Sáng:

 

-      07h20’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Lễ khai mạc Chặng 3 – Giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng Cúp Becamex IDC lần thứ IV – năm 2017

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng Quản lý và tổ chức sự kiện” và khảo sát, học tập thực tế tại Sae Games (từ 18/8 đến 24/8/2017) (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng TCPC, ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT, ông Phạm Tấn Lộc – Trưởng phòng QLVH, ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng QLDL, ông Phạm Văn Quẩn – Chánh Thanh tra tỉnh cùng dự)

          * Địa điểm: Malaysia

 

Nơi nhận:                                           

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang