Hoạt động Huyện Thị

Dầu Tiếng: Tổ chức lớp tập huấn đào tạo kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho nông dân vùng du lịch sinh thái xã Thanh Tuyền năm 2017

(09:01 | 09/08/2017)

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện Dầu Tiếng và trường Trung cấp Nghề - Du lịch và Tiếp thị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng “Lớp tập huấn đào tạo kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho nông dân vùng du lịch sinh thái xã Thanh Tuyền năm 2017”.

 


Lớp tập huấn có gần 50 học viên là chủ các nhà vườn có vườn cây ăn trái trên địa bàn xã Thanh Tuyền. Trong 07 ngày, các chủ nhà vườn được giảng viên trường Trung cấp Nghề - Du lịch và Tiếp thị quốc tế truyền đạt các nội dung như: Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn về phát triển du lịch cộng đồng; kiến thức cơ bản về phát triển du lịch cộng đồng và các loại hình kinh doanh; xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng; tổ chức hoạt động cho 01 điểm kinh doanh du lịch cộng đồng; lập kế hoạch tiếp thị và bán sản phẩm; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Chương trình lớp đào tạo được thiết kế nhằm giúp cho các chủ nhà vườn hiểu rõ các quy định về phát triển du lịch cộng đồng, cung cấp các kiến thức cơ bản về phát triển du lịch cộng đồng , các loại hình kinh doanh trong du lịch cộng đồng, xây dựng các mô hình về kinh doanh du lịch cộng đồng, hướng dẫn việc vận hành và quản lý các hoạt động kinh doanh trong du lịch cộng đồng; thực hành tốt kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếp thị, kỹ năng phục vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng để bán sản phẩm,.... kết thúc khóa học, các học viên được tham quan thực tế Mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Qua lớp học nhằm phát huy, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của các vườn cây ăn trái, trang trại, các sản phẩm du lịch sẵn có để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng./.

Phan Vũ