Tin nội bộ

Triển khai kế hoạch công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

(08:44 | 09/08/2017)

Nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thiết lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong nhân dân; bảo vệ và phát huy những thuần phong mỹ tục trong lối sống, nếp sống của dân tộc; bài trừ những hủ tục ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa của nhân dân. Đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19/05/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 03/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích. 


Ngày 27/04/2017, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 248/QĐ-SVHTTDL về việc kiểm tra các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 12 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh: Chùa Hội Khánh; Nhà tù Phú Lợi; Nhà ông Trần Công Vàng; Nhà ông Trần Văn Hổ; Nhà ông Trần Văn Hổ; Đình Tân An; Địa Đạo Tây Nam Bến Cát (Tam Giác Sắt); Núi Châu Thới; Đình Phú Long; Chiến Khu Đ; Dốc Chùa; Cù Lao Rùa; Địa điểm Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh

         

Với các nội dung kiểm tra: Việc chấp hành các quy định về bảo vệ công trình di sản văn hóa và các quy định về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”; công nhận “Việt Nam Linh thiêng cổ tự”; “Cây di sản” tại văn bản số 1036/UBND-VX ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra hồ sơ khoa học và tình hình hoạt động thực tế tại 12 di tích. Nhìn chung các đơn vị quản lý, sử dụng di tích đều chấp hành tốt các quy định tại Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh trên lĩnh vực di sản văn hóa. Đồng thời chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt không có trường hợp cấp chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”; công nhận “Việt Nam Linh thiêng cổ tự”; “Cây di sản” tại văn bản số 1036/UBND-VX ngày 23/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích các đơn vị quản lý, sử dụng di tích cũng gặp một số khó khăn như: Quy mô các hạng mục công trình tu bổ, phục hồi di tích lớn nhưng nhân sự phụ trách quá mỏng; hàng rào bao quanh di tích có dấu hiệu xuống cấp; bị nhiều tác động (như tiếng ồn, các vần đề về an ninh, trật tự) phía bên ngoài di tích; một số hạng mục đã xuống cấp như các khung cửa của nhà đã bị bong tróc, rớt xuống; mái nhà nhiều chỗ thấm dột; khó khăn trong việc chọn nguyên vật liệu để trùng tu (ngói cũ)…

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích. Trên cơ sở Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ngày 26/07/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị di tích lịch sữ- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đoàn kiểm tra kiến nghị một số nội dung sau:

Đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng di tích (Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương) xem xét và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự cho phù hợp để phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích (đối với di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt); Đề nghị Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương (đơn vị quản lý, sử dụng di tích) trong quý III/2017 tiến hành khảo sát hiện trạng gồm: hàng rào bao quanh di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt; một số hạng mục, mái nhà, các khung cửa của di tích Nhà Ông Trần Công Vàng đã bị thấm dột, bong tróc, rớt xuống để sớm tham mưu Sở có kế hoạch xây dựng phương án tu bổ, phục hồi phát huy giá trị di tích trong thời gian tới; Đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng di tích thường xuyên làm việc, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một kịp thời phản ảnh với Công an thành phố Thủ Dầu Một, Đội Quy tắc phường Phú Cường về tiếng ồn, an ninh, trật tự để cơ quan chức năng địa phương có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật (di tích Nhà Ông Trần Văn Hổ).

 Đề nghị chính quyền địa phương (UBND xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng) cần thường xuyên quan tâm phối hợp hơn nữa với đơn vị quản lý, sử dụng di tích trong việc tổ chức các hoạt động nhân dịp chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của toàn quốc, của tỉnh và của địa phương gắn với di tích nhằm giáo dục truyền thống để qua đó tuyên truyền quảng bá phát huy giá trị của di tích Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh; Đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng di tích (Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương) có phương án tham mưu xây dựng thêm nhà vệ sinh nhằm từng bước phục vụ tốt hơn đáp ứng được yêu cầu cho số lượng khách đến tham quan ngày càng nhiều (di tích Nhà tù Phú Lợi); Đối với di tích Cù Lao Rùa, đề nghị Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục đầu tư xây dựng và mở rộng đường lên khu di tích được thuận lợi; Đề nghị Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Thuận An có phương án duy trì, bảo dưỡng cây cổ thụ trong khuôn viên đình. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tu bổ, phục hồi 02 (hai) cột gỗ tại vị trí chánh điện trong đình sớm được hoàn thành (di tích Đình Phú Long).

Đối với Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, đề nghị Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương khẩn trương có kế hoạch tiến hành phối hợp với cơ quan chuyên môn (Hạt Kiểm lâm) của huyện Bắc Tân Uyên sớm tham mưu xây dựng phương án cụ thể thanh lý một số cây keo tai tượng đã chết, gãy đổ hoặc có khả năng gãy đổ làm ảnh hưởng đến mỹ quan và sự an toàn của khách tham quan cũng như trồng mới thay thế bằng những cây rừng có giá trị trong Khu tưởng niệm Chiến khu Đ trong năm 2017 theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng đã đi kiểm tra vào ngày 28/6/2017; Đề nghị Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Công văn số 609/SVHTTDL-QLDS ngày 03/07/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương./.

 

                                                    PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA