Hoạt động Huyện Thị

Huyện Dầu Tiếng tổ chức sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2017

(09:51 | 08/08/2017)

Ngày 31/7/2017, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Dầu Tiếng tổ chức sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm 2017. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào chủ trì Hội nghị, tham dự còn có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết Phong trào 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các địa phương đã triển khai việc đăng ký các danh hiệu văn hóa đạt 100%, cụ thể: 28.377/28.377 hộ đăng ký gia đình văn hóa; 4.863/4.863 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa 03 năm liền; 89/89 khu phố, ấp; 135/135 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt văn hóa; 55/55 khu nhà trọ đăng ký đạt văn hóa; 11/11 xã đăng ký đạt văn hóa; thị trấn Dầu Tiếng đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị. Các địa phương thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách địa bàn.

Huyện đã tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào đối với đời sống, xã hội thông qua các buổi họp dân, phát thanh trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú. Ban Chỉ đạo các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật; Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc trong cơ quan, đơn vị; Xây dựng tác phong làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt quy ước của khu phố, ấp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân; Triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng an toàn về an ninh trật tự.

Các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, thực hiện các tiêu chí theo quy định như: Vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, lao động và giải quyết việc làm, xây dựng gia đình học tập,... Đồng thời, đề ra giải pháp để phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt các chỉ tiêu: 95% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 88% trở lên số khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa”; 95% trở lên số khu nhà trọ trong toàn huyện được công nhận đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa”; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thị trấn Dầu Tiếng đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn. Phấn đấu thu hút 50% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng./.

Phan Vũ