Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 - NĂM 2017

(17:46 | 04/08/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ hai ngày 07/8/2017

 

 

          Sáng:

 

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên + PGĐ Nguyễn Khoa Hải tiến hành khảo sát di tích địa đạo Tam Giác Sắt để thực hiện phương án trưng bày nhà truyền thống tại di tích (Bà Văn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng; ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cùng dự).

* Địa điểm: Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt (xe tài xế Lộc).

 

Chiều:

 

- 14 giờ 00' PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp lấy ý kiến tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông

          *Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương (Tầng 12A, Toà nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Ba ngày 08/8/2017

 

 

Sáng:

 

          - 08h00’ BGĐ dự họp thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Sở VHTTDL (Phòng Tổ chức - Pháp chế chuẩn bị nội dung và cùng dự).

* Địa điểm: Hội trường Sở (B).

          - 09h00’ BGĐ dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn tỉnh Bình Dương và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị nội dung; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Quản lý Văn hoá cùng dự).

          * Địa điểm: Hội trường Sở (B).

 

Thứ Tư ngày 09/8/2017

 

 

          Sáng:

 

                   - 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh năm 2017 – 2018 (Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh, ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng KHTC, ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh cùng dự).

*Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp góp ý về dự thảo Phương án chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

          *Địa điểm: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Tầng 6, Toà nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh)

 

Chiều:

 

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu và bán đảo Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng (ông Võ Văn Nở - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch và ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung Tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự).

          * Địa điểm: Phòng họp B, Sở Xây dựng (Tầng 7, Toà nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ năm ngày 10/8/2017

 

 

          Sáng:

 

          - 08h00' PGĐ Nguyễn Phú Yên làm việc với Trung tâm TDTT về tình hình hoạt động của đơn vị (Trung tâm TDTT chuẩn bị nội dung).

          *Địa điểm: Hội trường Trung tâm TDTT tỉnh Bình Dương.

          - 07h30' Ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh dự Hội thi "Em yêu di tích quê hương" thị xã Dĩ An lần thứ II năm 2017

          *Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Dĩ An

 

          Chiều:

 

          - 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức giải đua Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng – Cúp Becamex IDC lần thứ IV năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng  Quản lý TDTT cùng dự).

          * Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

          - 14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự thống nhất nội dung và phân công công tác chuẩn bị cho Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2017 tại tỉnh Bình Dương.

          * Địa điểm: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương (Tầng 12A, Tòa nhà A,  Trung tâm Hành chính tỉnh)

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Ban Quản lý Di tích và Danh thắng về tình hình những tháng còn lại của năm 2017 (Ban Quản lý Di tích và Danh thắng chuẩn bị nội dung, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Di sản Văn hoá, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự).

          * Địa điểm: Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh.

Thứ sáu ngày 11/8/2017

 

          Sáng:

 

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XII (tất cả đảng viên và quần chúng cùng dự).

          * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

          *Địa điểm: Hội trường A, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

 

          Chiều:

 

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Trung tâm Xúc tiến Du lịch về tình hình những tháng còn lại của năm 2017 (Trung tâm Xúc tiến Du lịch chuẩn bị nội dung, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức - Pháp chế cùng dự).

* Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh.

-14h00' PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa khảo sát, kiểm tra việc quản lý, quy hoạch và sử dụng Công viên Thủ Dầu Một, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một (theo Thư mời của Sở Xây dựng).

          *Địa điểm: Công viên Thủ Dầu Một, số 563 – 567, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

          - 15h00' PGĐ Nguyễn Phú Yên họp Ban Tổ chức giải Đua xe mô tô Quốc tế Đại Nam 2017 (ông Đỗ Văn Toàn - PTP Quản lý TDTT cùng dự)

          * Địa điểm: Công ty Cổ phần Đại Nam (xe tài xế Quí).

 

Chủ Nhật ngày 13/8/2017

 

 

          Sáng:

 

          - 7h30' PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật bơi và kỹ thuật cứu đuối năm 2017 (Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm TDTT, Trường NK TDTT cùng dự).

          - Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT  (xe tài xế Quí).

 

 Nơi nhận:                                         

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang