Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 - Năm 2017

(14:04 | 28/07/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


 

Thứ Hai ngày 31/7/2017

Sáng:

-      08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Hội thảo quốc tế Du lịch Tây Ninh: “Tiềm năng – Lợi thế - Cơ hội phát triển” (ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng Quản lý Du lịch, ông Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự)

          * Địa điểm: Khách sạn Sunrise (Số 81 Hoàng Lê Kha, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự trao Quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo thư mời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

          * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp hội đồng xét phong cấp huấn luyện viên thể thao (Thành viên theo Quyết định số 434/QĐ-SVHTTDL ngày 05/9/2016 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

          Chiều:

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên + Nguyên PGĐ Lê Phan Thuần dự họp và bàn giao công việc (Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Tổ chức – Pháp chế, Quản lý Du lịch, Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Bảo tàng  tỉnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Ba ngày 01/8/2017

Sáng:

-  08h00’ Ban Giám đốc dự họp giao ban với Thủ trưởng các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ lần I năm 2017 - Cụm thi số 8.

* Địa điểm: Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một.

 

Thứ Tư ngày 02/8/2017

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên +  Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp chi bộ Nghiệp vụ Thanh tra

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-    09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị sơ kết công tác Thể dục Thể thao 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

  * Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh

 

Thứ Năm ngày 03/8/2017

Sáng:

-       08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 thông qua các nội dung tại Công văn số 2614/UBND-TH ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

-  08h00’ Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Quản lý Di sản Văn hoá dự Lễ Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Di sản

* Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên (xe tài xế Quí)

Chiều:

 

        -13h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề tài “Dữ liệu hóa quản lý Bảo tồn di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh Bình Dương” (thành viên theo Quyết định số 448/QĐ-SVHTTDL ngày 27/7/2017 cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Sáu ngày 04/8/2017

 

            Sáng:

-       07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải vô địch Karatedo tỉnh Bình Dương năm 2017

 * Địa điểm: Nhà thi đấu Trung tâm VHTT-TT Thị xã Tân Uyên (xe tài xế Lộc)

Chiều:

- 14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự triển khai kế hoạch phát triển bộ môn Bi sắt (Trường Năng khiếu TDTT chuẩn bị nội dung), thông qua điều lệ chung và nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương năm 2017 (phòng Quản lý TDTT  chuẩn bị nội dung)(Lãnh đạo Trung tâm TDTT, Trường Năng khiếu TDTT, phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trường Năng khiếu TDTT

 

Chủ nhật ngày 06/8/2017

Sáng:

-       10h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc giải vô địch Karatedo tỉnh Bình Dương năm 2017

 * Địa điểm: Nhà thi đấu Trung tâm VHTT-TT Thị xã Tân Uyên (xe tài xế Lộc)

 

 

 

 

 Nơi nhận:                                         

- Ban Giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang