Hoạt động Đảng và Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra nhiệm kỳ V (2017-2020)

(09:32 | 10/07/2017)

Sáng ngày 07/7/2017, Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ V (2017- 2020) tại Văn phòng Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Minh Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở và cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra.


DHchiboNvTTra_2017.jpg

Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ IV (2015-2017) và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ V (2017-2020), bảng kiểm điểm của cấp ủy. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ. Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ IV (2015 – 2017) và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ V (2017-2020) được thông qua với sự nhất trí cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nghĩa – Phó Bí thư Đảng bộ Sở - Phó Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra là Chi bộ rất đặc biệt được kết hợp từ 05 phòng chuyên môn của Sở, do đó các đồng chí trong Chi bộ phải đồng thuận và nhất trí cao để thực hiện tốt vai trò là đầu tàu trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Sở.

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ V (2017 – 2020) gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Đẹp – Trưởng phòng XDNSVHGĐ được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Chánh Thanh tra Sở được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và 03 đồng chí Thái Phú Cường, Thái Quang Đức, Đỗ Văn Toàn là Chi ủy viên.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ V (2017 – 2020)./.

                                                                         Trần Thị Đẹp