Tin Văn hóa

Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) ý nghĩa và tự hào

(08:54 | 10/07/2017)

Trân trọng ý nghĩa và sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Ngày 16/ 2/ 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20/SL  đặt chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, để nhân dân tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/ 7/1947 là ngày thương binh toàn quốc, từ năm 1955 Đảng và Nhà nước ta quyết định  đổi ngày thương binh Toàn quốc  thành ngày Thương binh - Liệt sĩ để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.


Trong 70  năm qua, ngày Thương binh - Liệt sĩ đã đi vào lịch sử của đất nước ta, là một ngày lễ lớn với đầy đủ ý nghĩa chính trị “ Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với Cách mạng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cũng để thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thấm nhuần đạo lý cao quý của dn tộc, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, kế tục và phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” trong những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế cịn nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi nỗ lực tỉnh Bình Dương đ tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho đối tượng l gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình cĩ cơng với cch mạng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- x hội của tỉnh nh. Trong  70 năm qua, Bình Dương đ khơng ngừng phấn đấu làm được nhiều việc tốt trong công tác thương binh – liệt sĩ và chăm sóc người có công với cách mạng.

 Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ là dịp để tịan Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lần nữa ghi nhớ công ơn to lớn của những người con ưu tú không tiếc máu xương  vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp thể hiện lịng nhn hậu thủy chung, đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà cịn l trách nhiệm và vinh dự, là thời cơ lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện một bước có ý nghĩa về cơng tc thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Xứng đng với lời căn dăn của Bc Hồ “Thương binh, bệnh binh, gia đình qun nhn, gia đình liệt sĩ l những người cĩ cơng với Tổ quốc, với nhn dn. Cho nn bổn phn của chng ta l phải biết ơn, phải thương yu v gip đỡ họ”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tổ chức, thực hiện và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Cổ động trực quan đ thực hiện gần 2.000m2 pano trn cc tuyến đường trọng điểm trong thành phố mới Bình Dương, 1.500 lá cờ Đảng, cờ Nước, cờ in chữ, 128m băng rôn tuyên truyền, xe loa tuyên truyền lưu động, hội thi Tuyên truyền lưu động và xe loa cổ động cấp tỉnh, triển lm ảnh tư liệu và đặc biệt tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Quảng Trị đạt được bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị và Giải A phần thi xe loa tuyên truyền.

 Hồng Băng - Khánh Băng