Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 - Năm 2017

(15:55 | 07/07/2017)

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28

 

 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


Thứ Hai ngày 10/7/2017

Sáng:

-  07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng); sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

* Địa điểm: Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh (Số 17, đường Lê Duẩn, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

 

Thứ Ba ngày 11/7/2017

Sáng:

-  08h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền Đông Nam Bộ lần thứ XXV - năm 2017.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

Chiều:

    - 14h00’ BGĐ dự họp thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V (Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo Văn phòng Sở,  Trung tâm TDTT, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Đoàn ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

Thứ Tư ngày 12/7/2017

Sáng:

-      07h30’ BGĐ dự nghe thông tin thời sự quý II năm 2017 (Cấp ủy các chi bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, Trưởng phó các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

    Chiều:

-14h00’ BGĐ dự họp thông qua kế hoạch phát triển công nghiệp Văn hóa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 (phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội dung, lãnh đạo Văn phòng Sở, Quản lý Du lịch, Thư viện, Bảo tàng, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

 

    Tối:

-  19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự  Lễ khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động và xe hoa tuyên truyền cổ động tỉnh Bình Dương năm 2017

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

 

Thứ Năm ngày 13/7/2017

Sáng:

- 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự kỳ họp lần thứ 4 - HĐND tỉnh (02 ngày, theo Giấy mời số 179/GM-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND tỉnh)

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị giao ban an ninh chính trị - tư tưởng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều:

-                     14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp chuyên môn giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VI năm 2017

* Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

 

Thứ Sáu ngày 14/7/2017

          Sáng:

-      08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài và tranh hoành tráng lấy ý kiến góp ý thông qua tượng đài “Quân và dân Bến Cát anh hùng”

* Địa điểm: Số 1/35A ấp Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

-      07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VI năm 2017 (ông Đoàn Văn Re – Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

-      08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2017

* Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương (Tầng 7, số 326 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Chiều:

-      13h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự họp sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương

* Địa điểm: Văn phòng Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương (số D7/6 đường Lý Thường Kiệt, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tối:

-  19h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi tuyên truyền lưu động và xe hoa tuyên truyền cổ động tỉnh Bình Dương năm 2017

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

 

Chủ nhật ngày 16/7/2017

Chiều:

-  14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Bế mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VI năm 2017

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (xe tài xế Lộc)

 

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

 

- Lưu: VT, Q’.   

 

TL. GIÁM ĐỐC

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hoàng Xuân Quang