Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 - Năm 2017

(16:08 | 30/06/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27

                                                               CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 

 


Sáng:

-  08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp trực tuyến Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 (theo Giấy mời số 75/GM-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh).

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ Ba ngày 04/7/2017

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý 2 năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

Thứ Tư ngày 05/7/2017

Sáng:

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự và trao đổi, đối thoại trực tiếp với trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2017

    * Địa điểm: Hội trường Công viên văn hóa  Thanh Lễ (Số 563 – 567 Đại lộ BÌnh Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)

    - 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ V và kế hoạch tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 (Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, Trung tâm TDTT, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Đoàn ca múa nhạc dân tộc cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

Chiều:

-14h00’ BGĐ dự họp thông qua kế hoạch phát triển công nghiệp Văn hóa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 (phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội dung, thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)

 

Thứ Năm ngày 06/7/2017

Chiều:

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 cụm các tỉnh Đông Nam bộ (ông Ngô Xuân Đỉnh – Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế, ông Lưu Thế Thuật – Phó Chánh Văn phòng Sở, Bà Nguyễn Thu Nga – Chuyên viên phòng Tổ chức Pháp chế cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bombo (QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) (xe tài xế Lộc)

 

 

Thứ Sáu ngày 07/7/2017

          Sáng:

          - 07h30’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghiã dự Lễ Khai mạc Hội thi tuyên truyền sách và tuổi thơ – Lần thứ VII năm 2017

          * Địa điểm:  Nhà thiếu nhi tỉnh

          - 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Toàn bộ Đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra cùng dự)

          * Địa điểm:  Hội trường Sở (A)

         - 07h30’ Ủy quyền ông Phan Văn Lam – Giám đốc Trung tâm TDTT dự Lễ Khai mạc giải vô địch Cờ tướng tỉnh Bình Dương năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – PTP Quản lý TDTT cùng dự)

          * Địa điểm:  Trung tâm Thể dục Thể thao

          Chiều:

          - 16h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghiã dự Lễ Tổng kết Hội thi tuyên truyền sách và tuổi thơ – Lần thứ VII năm 2017

          * Địa điểm:  Nhà thiếu nhi tỉnh

 

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

 

- Lưu: VT, Q’.   

 

TL. GIÁM ĐỐC

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hoàng Xuân Quang