Tin nội bộ

Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ , thể dục thể thao cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Phú Hoà giai đoạn 2017 - 2022

(15:06 | 22/06/2017)

Sáng ngày 15/6/2017, tại Hội trường Trại giam Phú Hoà (xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Lễ ký kết phối hp t chc các hot động văn hoá văn ngh , th dc th thao cho phm nhân đang chp hành án ti tri giam Phú Hoà giai đoạn 2017 - 2022. Tham dự Lễ ký kết có Đại tá Phùng Văn Thăng - Giám thị Trại giam Phú Hoà, ông Nguyễn Phú Yên -  PGĐ Sở VHTT&DL cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan của hai bên.  


kykettraigaimphuhoa2017.jpg

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 8/8/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong các Trại giam, Trại tạm giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018. Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với Trại giam Phú Hoà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho phạm nhân, qua đó tạo môi trường giáo dục cải tạo lành mạnh, giúp họ yên tâm cải tạo, tích cực rèn luyện thể chất, nhân cách và lối sống.

 

Các nội hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, cảm hoá, giáo dục phạm nhân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Toà án, Nội quy trại giam, từ đó tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, hành vi của phạm nhân; động viên khuyến khích phạm nhân ăn năn, hối cải, thực sự yên tâm học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội.      

 

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ được phân công cụ thể trong kế hoạch, lãnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Ban Giám thị Trại giam  Phú Hoà đã yêu cầu các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc có liên quan, các Đội chuyên môn nghiệp vụ, Phân trại và cán bộ chiến sỹ  tập trung triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho các hoạt động đi vào thực chất và đạt hiệu quả. Hàng năm có tổ chức sơ kết và tổng kết khi kết thúc giai đoạn nhằm đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thời gian tiếp theo.

                                                                                                  Thế Thuật (VPS)