Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 - Năm 2017

(15:00 | 19/05/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


Thứ Ba ngày 23/5/2017

Sáng:

- 07h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Hội thảo “Tín ngưỡng thờ nữ thần và thực hành Bóng rỗi – Địa Nàng ở Nam Bộ”

* Địa điểm:  Hội trường 1, Hội quán Trấn Biên (Khu phố 5, phường Bữu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)

- 07h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (theo Thông báo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh).

* Địa điểm:   Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh

Chiều:

-                     14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua một số nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017.

* Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Tối:

-                     18h30’ PGĐ Lê Phan Thuần dự Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Liên hoan –  Ẩm thực – Mua sắm

* Địa điểm:   Sân khấu chính tuần lễ tại Khu vực Cầu Ngang, phường Hưng Định, Thị xã Thuận An, Bình Dương (xe tài xế Quí)

Thứ Tư ngày 24/5/2017

 

Sáng:

-       08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2017 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2017; Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2017

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

Chiều:

-       15h00’ PGĐ Lê Phan Thuần dự Lễ Bế giảng lớp Nghiệp vụ Lễ tân và Nghiệp vụ Buồng trong khách sạn, nhà nghỉ năm 2017 (thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 150/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2017 cùng dự)

* Địa điểm: Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa (cơ sở 3) (số 4 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) (xe tài xế Quí)

Thứ Năm ngày 25/5/2017

Sáng:

- 07h30’ PGĐ Lê Phan Thuần tham gia kiểm tra các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương

* Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một

    -08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị giao ban an ninh chính trị - tư tưởng

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều:

-15h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL với Liên đoàn Lao động tỉnh (Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị: Văn phòng Sở, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống Văn hóa gia đình, Quản lý Du lịch, Quản lý TDTT, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Trung tâm TDTT, Đoàn ca múa nhạc Dân tộc, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Thư viện tỉnh cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh (Tầng 11, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh)

Thứ Sáu ngày 26/5/2017

Sáng:

-                   07h30’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (theo Công văn triệu tập Hội nghị của Tỉnh ủy).

* Địa điểm:  Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Quang