Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 - Năm 2017

(15:20 | 12/05/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

( lịch này thay cho giấy mời họp )

 


Thứ Hai ngày 15/5/2017

Sáng:

-         07h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Dầu Tiếng. (xe Tài xế Quí)

Thứ Ba ngày 16/5/2017

Sáng:

- 08h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng + PGĐ Lê Phan Thuần dự Hội đồng góp ý mẫu tượng đất sét Tượng đài chiến thắng “Bông trang – Nhà đỏ” lần III.

* Địa điểm:  Xưởng đá, đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chiều:

-  14h00’ GĐ Huỳnh Ngọc Đáng dự Hội dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

* Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy.

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Ban Tổ chức chặng 2 giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng cúp Becamrx IDC lần IV năm 2017 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng QLTDTT cùng dự)

* Địa điểm:   Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

Thứ Tư ngày 17/5/2017

Sáng:

-       08h00’ BGĐ dự họp thông qua dự thảo quy chế Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo Văn phòng Sở, Quản lý Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Kế hoạch – Tài chính cùng dự)

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)

- 07h30’ Ủy quyền ông Võ Văn Nở -Trưởng phòng Quản lý Du lịch dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp".

* Địa điểm:   Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

 

Thứ Năm ngày 18/5/2017

Sáng:

-       08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị với chủ đề “Khoa học – Chìa khóa của tương lai” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức

* Địa điểm: Hội trường 2 -Trường Đại học Thủ Dầu Một

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Thị Minh Nghĩa dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

- 08h30’ PGĐ Lê Phan Thuần dự Lễ tổng kết và triển lãm ảnh Hội thi Ảnh đẹp Du lịch Bình Dương 2017 (Đại diễn lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc Sở cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh

Thứ Bảy ngày 20/5/2017

Sáng:

-  06h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Khai mạc Đại hội TDTT thị xã Tân Uyên lần thứ I năm 2017 (ông Đoàn Văn Re – Trường phòng Quản lý TLDTT cùng dự)

* Địa điểm: Sân vận động Trung tâm VHTT thị xã Tân Uyên (xe tài xế Quí)

Chủ nhật ngày 21/5/2017

Sáng:

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Khai mạc giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC lần thứ 12 năm 17 (ông Đỗ Văn Toàn – Phó Trưởng phòng QLTDTT cùng dự)

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh (xe tài xế Lộc)

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc Sở;                                                             

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Q’.   

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hoàng Xuân Quang