Tin nội bộ

Sở VHTTDL trao quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ

(09:21 | 27/04/2017)

Sáng ngày 24/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 4/2017 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.  Ông Huỳnh Ngọc Đáng – Giám đốc Sở VHTTDL đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho cán bộ trong ngành.


bonhiemlai_Q1_2017.jpg

Quyết định số 145/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Danh – Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Quyết định số 146/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngô Bảo Quốc – Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Quyết định số 148/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao. Thời hạn bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu.

Quyết định số 232/QĐ-SVHTTDL ngày 24/4/2017 về việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Tiên – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Túc Trí