Tin nội bộ

Thanh tra Sở VHTTDL tổ chức thanh tra độc lập theo kế hoạch các cơ sở lữ hành du lịch trong địa bàn tỉnh.

(14:54 | 13/04/2017)

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-SVHTTDL ngày 24/11/2016 về phê duyệt Chương trình kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng  thời nhắc nhở các đơn vị  kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên  lĩnh vực kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, Thanh tra Sở tổ chức thanh tra độc lập 10 công ty kinh doanh lữ hành nội địa trên địa bàn Tỉnh từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017.

Qua công tác thanh tra  cho thấy, về hồ sơ pháp lý các  đơn vị chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành du lịch cụ thể: hoạt động có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các hóa đơn, chứng từ mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; hợp đồng lữ hành đảm bảo đúng nội dung, thành phần theo quy định…; khi phát phát sinh hợp đồng dịch vụ các đơn vị hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn cho khách.

Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dẫn đến vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thanh tra Sở xử phạt một trường hợp không thực hiện đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điểm e khoản 2 điều 42 nghị định Số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, đồng thời nhắc nhở các đơn vị tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh doanh./.

Giáp Văn Phú Sơn

                                                           Thanh tra  Sở VH-TT& DL tỉnh Bình Dương.