Tin Gia đình

Bình Dương tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(13:35 | 19/09/2016)

Sáng 16-9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương khen thưởng 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2000 - 2015.


TK15nam_BD.jpg

Tham dự có ông Lê Duy Khánh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,​ lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố, cán bộ khu phố, ấp, gia đình, chủ nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa.

Sau 15 năm thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng bền vững. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong tỉnh đã góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. Nhiều giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống trong gia đình, dòng họ, quy ước tại cộng đồng dân cư được kế thừa, phát triển. Các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng và hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. So với năm 2000, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa tăng 12,88%, tỷ lệ khu phố, ấp đạt văn hóa tăng 26,47%. Hiện nay, toàn tỉnh có 57 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục trở lên. Từ năm 2011 đến năm 2015, tỷ lệ khu nhà trọ văn hóa tăng 33,97%…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Ban chỉ đạo các cấp cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào; phối hợp chặt chẽ, kết hợp sáng tạo và nhuần nhuyễn các yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường, chủ động và công khai minh bạch công tác xã hội hóa trong thực hiện phong trào; phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 156 cá nhân, tập thể, hộ gia đình; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 70 khu phố, ấp và 20 khu nhà trọ; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 39 cá nhân, tập thể; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 21 cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2000-2015.

VPS