Chương trình kích cầu 2014

V/v thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014

(09:00 | 26/03/2015)


 V/v thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:250/SVHTTDL-NVDL

V/v thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Bình Dương, ngày 04tháng4năm 2014

   

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc các khu, điểm du lịch;

- Giám đốc các công ty du lịch lữ hành;

- Giám đốc các khách sạn.

Thực hiện văn bản số 196/TCDL-LH ngày 11/3/2014 của Tổng cục Du lịch về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 đến hết năm 2014; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 và những năm tiếp theo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2013, nhằmđẩy mạnh thu hút khách du lịch đến Bình Dương tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng vào nhữngngày nghỉ cuối tuần, ngày Lễ, Tết của dân tộc và các sự kiện do tỉnh tổ chứctrong năm 2014; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđề nghịGiám đốc các khu, điểm du lịch, các khách sạn và các công tykinh doanhlữ hành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch năm 2014(có biểu mẫuđính kèm) với các nội dung sau:

1. Thực hiện các chương trình khuyến mãi, bình ổn giáở các khu, điểm du lịch, các khách sạn, các công ty lữ hành để thu hút du khách

- Các khu,điểm du lịchtrên địa bàn tỉnhthực hiện việc bình ổn giá thông qua việc vận động các đơn vị cam kết không tăng giá vé vào cổng(đối với khu du lịch có bán vé), giá các dịch vụ phục vụ du khách trong mùa cao điểm, nhất làcác ngày nghỉ cuối tuần, ngày Lễ, Tết và các sự kiệnliên quan khác đểthu hút du kháchđến hoặc giảm giá vé dành cho khách du lịch nội địa đi theo đoàn vào mùa thấp điểm đến tham quan, vui chơi giải trí tạiđơn vị của mình.

- Các khách sạn có chính sách khuyến mãi, giảm giá phòng để thu hút du khách đến lưu trú vào mùa thấp điểm như: Cung cấp miễn phí một phần dịch vụ (khách lưu trú 03 đêm miễn phí 01 đêm hoặc giảm giá các dịch vụ trong khách sạn như ăn uống, massage, karaoke,…).

- Các công ty kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh cam kết bán đúng giá niêm yết, không tăng giá tour hoặc có những chương trình khuyến mãi, giảm giá khi tham gia các chương trình; đồng thời thực hiện đúng các chương trình khuyến mãi, giảm giá các dịch vụ cho khách du lịch do đơn vị mình phục vụ. Xây dựng các tour du lịch với mức giá hợp lý kèm theo những chính sách ưu đãi, giảm giá trong mùa thấp điểm nhằm thu hút du khách đến Bình Dương tham quan, vui chơi giải trí…

2. Tham gia các sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bình Dương; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ

- Vận động các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia các sự kiện du lịch diễn ra trong và ngoài tỉnh như: Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2014”, hỗ trợ các đơn vị tham gia “Liên hoan ẩm thực Đồng Nai, liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam”,… 

- Khuyến khích các khu, điểm du lịch chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn để thu hút khách, đồng thời thường xuyên quan tâm và nâng cao chất lượng các dịch vụ để phục vụ khách.

3. Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn du lịch

Về triển khai xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch, Sởđã có văn bản số 218/SVHTTDL-NVDL ngày 26/3/2014 gửi Giámđốc các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnhquan tâm triển khai thực hiện.Riêng đối với các khách sạn và nhà hàng phải có nhà vệ sinh đảm bảo đạt tiêu chuẩn phục vụ khách.

          Trên đây là một số nội dung thực hiện Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn quan tâm và tích cực đăng ký tham gia./.

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu: VT, PNVDL, T.

KT. GIÁMĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Lê Phan Thuần