Chương trình kích cầu 2014

Các bản đăng ký và cam kết tham gia

(08:59 | 26/03/2015)


 Các bản đăng ký và cam kết tham gia

- Dành cho khách sạn và nhà hàng (tải về)

- Dành cho khu du lịch, điểm du lịch (tải về)

- Dành cho doanh nghiệp lữ hành  (tải về)