Quy hoạch du lịch

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(14:52 | 25/03/2015)


 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó, việc phát triển du lịch tỉnh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương công khai những nội dung chủ yếu của Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt để các tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu tham gia triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch như sau:

 

Phần thứ nhất:

QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 

1. Quan điểm phát triển

a) Phát triển du lịch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng du lịch; đặc biệt chú trọng đến những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các lợi thế so sánh khác.

b) Phát triển du lịch gắn với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các định hướng phát triển đô thị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Bình Dương.

c) Hình thành các sản phẩm du lịch dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đồng thời là một công cụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, hưởng thụ tinh thần của nhân dân địa phương.

Khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý và tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch có thương hiệu và mang đặc trưng văn hóa địa phương.

Phát triển du lịch, sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch để góp phần bảo tồn, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, các giá trị di sản văn hóa, các giá trị môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững cả du lịch và môi trường sinh thái.

b) Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2015 đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó 43 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2020 đón 6 triệu 800 ngàn lượt khách, trong đó 63 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2025 dự báo thu hút khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó 80 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2030 dự báo thu hút khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó 110 ngàn lượt khách quốc tế.

Doanh thu du lịch đến năm 2015 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, năm 2020 đạt khoảng 4.450 tỷ đồng.

 

Phần thứ hai:

NỘI DUNG QUY HOẠCH

 

1. Định hướng quy hoạch không gian phía Nam:

Quy mô không gian phía Nam bao gồm khu vực thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và một phần của huyện Bến Cát:

Sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch sinh thái (du lịch miệt vườn, du lịch sông nước), du lịch văn hóa (tham quan di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề, du lịch tâm linh, tín ngưỡng), vui chơi giải trí, du lịch cuối tuần, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch MICE, du lịch thể thao cao cấp;

Khu vực ưu tiên đầu tư: Khu vực ven miệt vườn Lái Thiêu (thị xã Thuận An), khu vực ven sông Sài Gòn (thuộc huyện Bến Cát).

Trung tâm phát triển: Du lịch dịch vụ thị xã Thủ Dầu Một.

2. Định hướng quy hoạch không gian phía Tây Bắc:

Quy mô không gian phía Tây Bắc bao gồm khu vực hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, hành lang sông Sài Gòn và khu vực phụ cận thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Bến Cát.

Sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thể thao cao cấp;

Các khu vực ưu tiên đầu tư: Khu vực hồ Dầu Tiếng, khu vực ven sông Sài Gòn, khu vực hồ Cần Nôm.

Trung tâm phát triển: Du lịch dịch vụ thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

3. Định hướng quy hoạch không gian phía Đông:

Quy mô không gian phía Đông bao gồm khu vực dọc theo lưu vực sông Đồng Nai và Sông Bé thuộc huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo.

Sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch sinh thái với các loại hình du lịch sinh thái sông nước, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao cao cấp.

Các khu vực ưu tiên đầu tư: Khu vực ven sông Đồng Nai, khu vực hồ Đá Bàn, khu vực cù lao Rùa, cù lao Bạch Đằng;

Trung tâm phát triển: Du lịch dịch vụ thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên.

4. Phát triển các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh

a) Tuyến du lịch liên tỉnh, liên khu vực

- Tuyến du lịch theo Quốc lộ 13;

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 741-742;

- Tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh.

b) Các tuyến du lịch nội tỉnh

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 744;

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 746 - 747

c) Các tuyến du lịch đường sông

Gồm các tuyến du lịch trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé.

5. Nguồn vốn đầu tư

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020 dự toán khoảng 11.700 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 là 5.400 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 là 6.300 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn cho các dự án ưu tiên đến năm 2020 là 8.300 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu quỹ đất dành cho các dự án ưu tiên đến năm 2020 là 1.400ha.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 15 - 20%.

- Các nguồn vốn khác:             80 - 85%.

6. Tầm nhìn đến năm 2030

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố Bình Dương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy các ngành liên quan khác phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong nước và ngoài nước. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch của 3 không gian. Phát triển bền vững theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm và phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và quốc tế. Từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Bình Dương. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thành phố Bình Dương được xếp vào nhóm có du lịch phát triển trong cả nước và khu vực.

Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trong giai đoạn 2021-2030 tương đương 6%, doanh thu đến năm 2030 đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2021-2030 tương đương 10%.

Phát triển về một số sản phẩm và thị trường, phát triển thương hiệu và tuyên truyền quảng bá, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học, công nghệ; tiếp tục đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch theo kết hợp 3 không gian nhằm khai thác thế mạnh của từng không gian, trên cơ sở đó phát triển mạnh các sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu du lịch Bình Dương.

 

Phần thứ ba:

CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

 

1.Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

2. Tăng cường phối kết hợp giữa ngành du lịch với các ngành khác và với chính quyền các cấp.

3. Về cơ chế, chính sách.

4. Giải pháp về các nguồn vốn đầu tư.

5. Giải pháp về xúc tiến quảng bá.

6. Giải pháp bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch.

7. Giải pháp về hợp tác trong nước và quốc tế.

8. Giải pháp xây dựng các sản phẩm đặc thù.

9. Giải pháp về nguồn nhân lực.

 

                                                                                       P.NVDL