Thể thao quần chúng

Điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh

(10:30 | 25/03/2015)


 Điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh

Theo Thông tư, cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như: Địa điểm tập luyện quyền anh phải có diện tích từ 60m2 trở lên; mật độ tập luyện tối thiểu 2m2/người; mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt; đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng; âm thanh, tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.


 Đồng thời, có cơ số thuốc thông thường và các dụng cụ sơ cứu ban đầu; có khu vực vệ sinh, để xe; có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng người…

 Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức tập luyện quyền anh phải đảm bảo các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện như: Găng tập luyện 1 đôi/người; mũ bảo vệ 1 chiếc/người; bao đấm (bao cát), gối đấm.

 

 Người tập phải trang bị bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy, giày tập luyện; hướng dẫn viên tập luyện phải có dụng cụ đỡ đòn (lăm pơ).


 Về nhân viên chuyên môn, cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh phải có người hướng dẫn hoạt động có trình độ chuyên môn quyền anh bảo đảm một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao.