Tin Văn hóa

Khai giảng Lớp tập huấn Công tác Tuyên truyền - Cổ động - Triển lãm cơ sở

(13:29 | 20/03/2015)

  


Khai giảng Lớp tập huấn Công tác Tuyên truyền - Cổ động - Triển lãm cơ sở

Sáng ngày 17/3/2015 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Công tác Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm cơ sở  năm 2015.Với sự tham gia của 28 học viên là cán bộ văn hóa của Phòng Văn hóa, thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao  9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh
Thông qua chương trình tập huấn với sự giảng dạy của các giảng viên, báo cáo viên có uy tín, cán bộ chuyên môn đến từ Trung tâm Thông tin - Triển lãm    thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và lãnh đạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương sẽ giúp cho học viên nắm vững phương pháp biên tập, xử lý tư liệu phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động.

 

Đồng thời giúp cho cán bộ ngành Văn hóa ở cơ sở nắm vững hơn về Công tác Tuyên truyền – Cổ động – Triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Góp phần tạo điều kiện cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chuẩn bị tốt trong công tác Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm tại cơ sở phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị năm 2015 và chuẩn bị nội dung tham gia Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Bình Dương – năm 2015 chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lớp học được tổ chức từ ngày 17/3/2015 đến ngày 20/3/2015 tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh./.

 

 Thu Ngọc (TTVHĐA)