HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH

  • Bình Dương chủ độngBình Dương chủ động phát huy giá trị truyền thống để phát...

    Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm gần đây Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong cả nước. Ngoài hội tụ khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh còn được sự ưu đãi của thiên nhiên về mặt khí hậu, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt như nhiều vùng, miền khác. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, lại được sự góp sức giữ gìn, đầu tư trùng tu, tôn tạo... của con người nên Bình Dương có nhiều di tích lịch sử, danh lam - thắng cảnh, những làng nghề, lễ hội truyền thống, văn hóa... nổi tiếng, là điều kiện thuận lợi để ngành du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển bền vững.

  • Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn
  • Danh sách lữ hành năm 2015