Sự kiện nổi bật
Về việc thay đổi vị trí Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(09:23 | 22/03/2017)

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HCC ngày 17/3/2017 của Trung tâm Hành chính công về việc điều chỉnh, sắp xếp vị trí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành. Theo đó, từ ngày 20/3/2017 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển từ Quầy số 43, 44 tháp A, sang Quầy số 4 tháp B thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

TIN VĂN HÓA

  • Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) ý nghĩa và...

    Trân trọng ý nghĩa và sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Ngày 16/ 2/ 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20/SL  đặt chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, để nhân dân tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/ 7/1947 là ngày thương binh toàn quốc, từ năm 1955 Đảng và Nhà nước ta quyết định  đổi ngày thương binh Toàn quốc  thành ngày Thương binh - Liệt sĩ để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

  • Bình Dương tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc
  • Hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Bình Dương” lần VIII năm 2017

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

  • Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp...

    TIN DU LỊCH

    TIN THỂ THAO