TIN VĂN HÓA

  • Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) ý nghĩa và...

    Trân trọng ý nghĩa và sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Ngày 16/ 2/ 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20/SL  đặt chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, để nhân dân tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/ 7/1947 là ngày thương binh toàn quốc, từ năm 1955 Đảng và Nhà nước ta quyết định  đổi ngày thương binh Toàn quốc  thành ngày Thương binh - Liệt sĩ để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

  • Bình Dương tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc
  • Hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Bình Dương” lần VIII năm 2017

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

TIN DU LỊCH

TIN THỂ THAO

TIN GIA ĐÌNH

TIN NỘI BỘ

HOẠT ĐỘNG HUYỆN THỊ

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH